EKL:n Oulun Piiri ry

http://oulunpiiri.elakkeensaajat.fi/
Täyttä elämää – hyvässä seurassa

EKL:n Oulun Piirin tarkoituksena on tukea ja ohjata liiton hallituksen määräämällä alueella toimivien liittoon kuuluvien yhdistysten toimintaa, pitää yhteyttä liittoon sekä järjestää koulutus-, kulttuuri- ja virkistystoimintaa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri
• välittää yhdistyksille tietoa liiton ja piirin toiminnasta sekä tukee ja ohjaa niiden toimintaa muutoinkin,
• tekee liitolle esityksiä ja aloitteita liiton toimialaan liittyvissä asioissa,
• perustaa toiminta-alueelleen yhdessä liiton kanssa uusia yhdistyksiä,
• järjestää kokouksia, juhlia, vierailuja, retkiä, matkoja ja muita virkistystilaisuuksia,
• järjestää koulutustapahtumia yksin tai yhteistyössä liiton kanssa,
• edistää yhteistoiminnassa muiden alueellisten organisaatioiden, eläkeläisjärjestöjen tai järjestöjen kanssa eläkkeensaajien asemaa ja osallistumismahdollisuuksia,
• toimii eläkkeensaajien yhteiskunnallisen arvostuksen kohottamiseksi, sekä
hoitaa muut näiden sääntöjen ja yhdistyslain määräämät tehtävät.

Selaa muita Oulun EKL-yhdistyksiä

Löydä sinulle sopivin yhdistys

Jokainen EKL-yhdistys on omanlaisensa. Oman luonteensa kukin yhdistys saa omista jäsenistään. Joissain yhdistyksissä on paljon pelejä, kilpailuja ja harrastuksia, toisissa järjestetään teatterikäyntejä, tehdään yhteisiä kylpylämatkoja tai reissataan Roomaan. Myös yhteiskunnallinen keskustelu niin maailmasta kuin oman kunnan asioista ovat osa yhdistysten toimintaa.

Kannattaa hieman vertailla ja tutustua eri yhdistyksiin. Löydä se, jonka toiminta vastaa parhaiten omia odotuksiasi. Monilla suuremmilla paikkakunnilla onkin useampia EKL-yhdistyksiä. Voit liittyä mihin tahansa yhdistykseen. Tutustu ja löydä omasi!

RETKIÄ
KURSSEJA
TANSSIA
LIIKUNTAA

RIVITANSSIA
PILKKIKILPAILUJA
BOCCIA

VETREYTTÄ
LIIKUNTA-
KURSSEISTA

EDUNVALVONTA ON TÄRKEÄÄ ELÄKKEELLÄKIN

MATKAILUA YHDESSÄ
HYVÄÄ OLOA
JOOGASTA

TEATTERI
GOLF
MUISTIKURSSEJA

VESIJUMPPAA
OPASTUSTA ÄLYPUHELIMEN KÄYTTÖÖN

RAJANIEMI,
OMA LOMAKESKUS VIRROILLA

TIETOKONEEN KÄYTÖN ALKEITA
DIGIKUVAUSTA JA KUVANKÄSITTELYÄ

EKL
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
www.elakkeensaajat.fi